Some Alt Text

2019 - годината на въвеждане в експлоатация на новият интелигентен тахограф версия 4.0 представен от Continental.

От 1 януари 2019 год. ,ще започне поетапното въвеждане на системата за събиране на пътни такси в България с въвеждането на ,,електронна винетка" за пътнически автомобили, а от месец август същата година, ще се таксуват и автомобили с обща маса над 3,5 тона.

Нов регламент на Европейската комисия влиза в сила от 15 Юни 2019

Some Alt Text

България въвежда електронно отчитане на пътните такси

Устройствата от тази серия се предлагат в три модела :

 

Some Alt Text

Разширен флийт мениджмънт с новата серия Garmin fleet 700

Новини